• Επικοινωνια 210 9916408

Υπηρεσίες LUX

Καθαριότητα, Υγιεινή, Εμπιστοσύνη, Περιβάλον

Καθαρισμοί Πολυκατοικιών

LUX Cleanining Services

Καθαρισμοί Γραφείων

LUX Cleanining Services

Μόνιμο προσωπικό

LUX Cleanining Services

Εκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού

LUX Cleanining Services

Απολυμάνσεις

LUX Cleanining Services

Ελαιοχρωματισμοί

LUX Cleanining Services