Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση ενδιαφέροντος σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

Υπηρεσία Καθαρισμού
Πληροφορίες για Πολυκατοικίες/Κτίρια

Αριθμός ορόφων και λοιπές πληροφορίες (συμπληρώστε μόνο αν αφορά πολυκατοικίες)+
(Αναφέρετε μας, τον ακριβή αριθμό ορόφων)


+
(Αναφέρετε μας, τον ακριβή αριθμό διαμερισμάτων ανά όροφο)
Κοινόχρηστος χώρος

ΝΑΙΟΧΙ

Πυλωτή

ΝΑΙΟΧΙ

Πληροφορίες Εσωτερικών Χώρων

Στοιχεία που αφορούν τον χώρο σας (αφορά εσωτερικούς χώρους)+
(Αναφέρετε μας των αριθμό δωματίων)


+
(Αν υπάρχουν)
Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)
Ημερομηνία καθαρισμού

Συμπληρώνετε μόνο για καθαρισμό χώρου για μια φορά

 - 

Συχνότητα καθαρισμού

Μπορείτε να επιλέξετε τώρα και να μεταβάλετε την συχνότητα αργότερα.Για αποστολή πρέπει να αποδεχτείτε το παραπάνω, επιλέγοντάς το.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για επιβεβαίωση. Ευχαριστούμε πολύ.